Vi samler statistik ved hjælp af cookies

Vi begynder at bruge cookies, når du klikker dig videre til næste side. Du kan sige Nej tak til statistik ved at klikke her. Vi bruger en cookie, så systemet kan huske, at du har svaret "Nej tak".

Hvis du helt ønsker at undgå cookies, skal du slå dem fra i din browser. Du skal dog være opmærksom på, at hvis du slår cookies fra, kan du ikke bruge de funktioner, som forudsætter, at hjemmesiden kan huske dine valg.

Læs mere om IT-Universitetets brug af cookies.

Acceptér cookies

ITU

Enkeltfagskurser

Om enkeltfag

Hvert semester udbyder IT-Universitetet en lang række enkeltfagskurser. Kurserne har forskellige niveauer, så hvad enten du har lyst til tage fat på et helt nyt område eller ønsker at gå i dybden med et specialiseret emne, kan du finde noget der passer dig.

Med et enkeltfagskursus får du både teori og praksis. Du kan bygge videre på din erfaring, opdage nye hjørner og ikke mindst anvende den nye viden straks, du er tilbage på jobbet.

Enkeltfagskurserne er på enten bachelor-, kandidat- eller masterniveau. På nogle kurser foregår undervisningen på engelsk. Et kursus løber typisk over enten 12 til 16 uger eller som weekendseminar fordelt på to weekender. 

Nedenfor finder du vores aktuelle kursusudbud. Vær opmærksom på, at udbuddet af kurser ændres fra semester til semester. Efterårets kursusudbud offentliggøres medio maj og forårets kursusudbud offentliggøres medio november. Hvis du ønsker at blive adviseret, når et nyt kursusudbud er klar, kan du tilmelde dig denne mailingliste. I kursusoversigten kan du se en oversigt over samtlige kurser.

Begrænset antal pladser på enkeltfagskurser
Enkeltfagskurser er ledige pladser på kurser på bachelor-, kandidat-, master og diplomuddannelserne. Hvis du ønsker at blive optaget på et bestemt kursus, skal du ansøge hurtigst muligt, efter ansøgningsportalen åbner hhv. medio maj og medio november, da de ledige pladser på kurserne fordeles efter først-til-mølle-princippet.

Enkeltfagskurser

Lige nu 52 enkeltfagskurser.

Algorithm Design

Kurset introducerer studerende til teknikker til at løse komplekse programmeringsopgaver, som opstår inden for moderne it-systemer. Kurset har fokus på design af algoritmer og identifikation af beregningsmæssige svære problemer. Kurset omfatter både teoretiske opgaver, analyseopgaver og implementeringsopgaver. Temaer vil være: formulering af algoritmiske problemer, grådige algoritmer, grafalgoritmer, del-og-hersk, dynamisk programmering, strømningsnetværk og reduktion. Kurset foregår på engelsk og udbydes på kandidatuddannelsen: Software Development.

KandidatniveauInfo
Analysis, Design and Software Architecture

Kurset introducerer, hvordan man beskriver og anvender objektorienterede metoder til analyse og design. Kurset berører alle de primære facetter af softwareudvikling og gør den studerende i stand til at dokumentere analyse, design og softwarearkitektur for en lang række systemer ved at bruge standard dokumentation. Desuden lærer studerende at designe og implementere software ved hjælp af C # programmeringssprog ved at følge solide designprincipper, velkendte teknikker (fx testdrevet udvikling) og med state-of-the-art frameworks. Kurset foregår på engelsk og udbydes på bacheloruddannelsen: Softwareudvikling.

BachelorniveauInfo
Anskaffelse og kravspecifikation

Nøglen til at anskaffe det rigtige it-system er en kravspecifikation, der sikrer, at kunden får det, han har behov for, og at leverandøren kan bruge det, han har og er god til. På dette kursus lærer du processen fra den første idé, til systemet er anskaffet og overgivet til drift. Systemet kan være et standard/rammesystem (fx et ERP system), et system udviklet in-house, et produkt til videresalg eller et system udviklet af andre fx ved outsourcing til udlandet. Du lærer metoder, der kan bruges i alle slags it-projekter, både agile og traditionelle. Primært gruppearbejde. Kurset foregår på dansk og udbydes på masterniveau. For at følge dette kursus skal du opfylde adgangskravene til en masteruddannelse.

MasterniveauInfo
Applied Algorithms

Kurset introducerer den studerende for nogle af de klassiske eksempler på bredt anvendte algoritmer og bruger disse til at vise, hvordan man implementerer skalerbare algoritmer på korrekt og ydedygtig vis. Kurset har fokus på implementeringen, dens korrekthed, den eksperimentelle analyse og forbindelsen til performancemodeller. Kurset foregår på engelsk og udbydes på kandidatuddannelsen: Softwareudvikling Development.

KandidatniveauInfo
Automated Software Analysis

På kurset lærer, hvordan man automatisk analysere data, og hvordan kode analysatorer fungerer, som fx ”Coverity” og Facebooks værktøj ”Infer”, som bruges til at analyse kode. Kurset er delt i fire områder. Først studerer vi den ”operationelle semantik”, som vi har brug for som fundament for at forstå, hvad et program gør. For det andet vil vi se på, hvordan man automatisk kan opdage fejl i programmer. Konkret vil vi studere analyse af dataflow, som er baseret på operationel semantik og i stand til automatisk at spore, hvordan data strømmer igennem et program. For det tredje vil vi dække værktøjer til programanalyse designet til automatisk at finde fejl i programmer. Vi vil bruge disse værktøjer på ikke-trivielle programmer til at sikre deres korrekthed og gå i dybden med præcis, hvordan værktøjerne får deres resultater. Endelig skal de studerende lave et projekt i mindre grupper inden for et af de tre ovenstående områder. Kurset foregår på engelsk og udbydes på kandidatuddannelsen: Softwareudvikling Development.

KandidatniveauInfo
Big Data Management - Technical

Kurset adresserer de tekniske aspekter, der opstår i forbindelse med indsamling, styring, behandling og analyse af store datamængder og introducerer moderne tilgange til at organisere og skabe mening ud af store, hurtigt voksende og forskellige datasæt. Kurset dækker principperne for big data analysis og illustrerer en praktisk tilgang til modellering og styring af big data. Studerende vil blive introduceret til tekniske færdigheder, som er nødvendige for at vurdere aktuelle tilgange til behandling og analyse af store datamængder samt kritiske teoretiske værktøjer til identifikation og diskussion af potentielle faldgruber, forhindringer og muligheder, som arbejder med data analyse kan medføre. Kurset foregår på engelsk og udbydes på kandidatuddannelsen: Softwareudvikling Development.

KandidatniveauInfo
Business and Management Foundations

Formålet med kurset er at introducere den studerende for centrale begreber for forståelse og udvikling af forretningsledelse og strategisk ledelse. Begreber vil blive præsenteret og diskuteret i forhold til vigtige organisatoriske og ledelsesmæssige udfordringer. Kurset foregår på engelsk og udbydes på kandidatuddannelsen: Digital Innovation & Management.

KandidatniveauInfo
Business Foundations

Kursets mål er at give deltagerne et indblik i virksomhedsledelse både privat og offentligt samt introducere et ordforråd relateret til forretning. Adskillige perspektiver på virksomhedsledelse vil blive præsenteret sammen med et bredt udvalg af klassiske ledelsesteorier. Kurset foregår på engelsk og udbydes på bacheloruddannelsen: Global Business Informatics.

BachelorniveauInfo
Co-design and Qualitative Methods

Dette kursus handler primært om at introducere de studerende til co-design og herunder kvalitative metoder, der bruges i forbindelse med en co-design proces. De studerende lærer at kunne undersøge forskellige professionelle og hverdagsrelaterede kontekster samt at engagere deltagere i co-design af produkter og services. I kurset arbejder de studerende med et co-design projekt, hvor de skal rekruttere deltagere, lave feltstudier samt udføre to-tre co-design møder/workshop med deltagerne som co-design partnere. Kurset er derfor en god blanding mellem teori og praksis, hvor der bliver gjort meget ud af sparre og give feedback på arbejdet med involverende design. Der er særligt fokus på at opnå viden omkring, hvordan en kontekst kan forstås, hvordan deltagerne og deres praksis kan indgå i designprocessen, samt hvordan denne viden kan bruges til at skabe relevante produkter og services via co-design. Kurset foregår på engelsk og udbydes på bacheloruddannelsen: Digitale Medier og Design.

BachelorniveauInfo
Computer Games Culture

På dette kursus vil vi undersøge computerspil fra et kulturelt og sociologisk perspektiv. Ved hjælp af en række teoretiske og metodiske tilgange (hentet fra humaniora og samfundsvidenskab) vil vi drøfte en række emner i et forsøg på at forstå ikke kun de interne kræfter og sociale dynamikker i computerspil, men også deres placering i den bredere kultur. Potentielle emner kan være: teknologiske undersøgelser og værdier, spil som materielle og symbolske meningsgivende steder, avatarer som sociale artefakter, sociale processer og interaktion, krop og identiteter på spil, klasse, race og køn i repræsentation, debat af intellektuelle ejendomsrettigheder, ledelse og styring af samfund og co-creative aktiviteter. Kurset foregår på engelsk og udbydes på kandidatuddannelsen: Games.

KandidatniveauInfo
Critical Systems and Security Project

Det overordnede mål med dette projekt er, at den studerende skal anvende en eller flere af de teknikker og koncepter introduceret på kurset, ’Critical Systems Seminar’. Dette kan ske med en teoretisk eller praktisk tilgang til udvikling af software for kritiske systemer. Kurset foregår på engelsk og udbydes på kandidatuddannelsen: Softwareudvikling Development.

KandidatniveauInfo
Critical Systems and Security Seminar

Det overordnede formål med dette seminar er at introducere den studerende for kernekoncepter og teknikker som bruges i udviklingen af software for kritiske systemer. Kurset foregår på engelsk og udbydes på kandidatuddannelsen: Softwareudvikling Development.

KandidatniveauInfo
Data-Driven Design & Development

På kurset lærer deltagerne om spilarkitekturer til data-drevne spil, designimplikationer og hvordan man bruger data-drevne teknikker inden for forskellige områder af spiludvikling. Deltagerne lærer også at udvikle, bruge og analysere forskellige gameanalytics (kundemetrikker, community-metrikker, præstationsmålinger, gameplay-beregninger) og bruge dem til at afbalancere og optimere forskellige aspekter af spil og informere designprocessen. Kurset foregår på engelsk og udbydes på kandidatuddannelsen: Games.

KandidatniveauInfo
Designing Digital Play

Formålet med dette kursus er at udforske leg som en ekspressiv form og som kreative rammer uden for domænet af spil. Dette kursus vil fokusere på at trække inspiration og praksis fra domænet af leg og computerspil ind i digitalt design. Deltagerne vil blive opfordret til at skabe legende objekter og/eller interaktioner, men kurset er ikke centreret om spildesignteori og er ikke et spiludviklingskursus. Deltagerne vil blive bekendt med nogle grundlæggende designprincipper i traditionelle felter, og hvordan de kan udnyttes i digital leg. Kursets mål er at give deltagerne mulighed for at undersøge, hvordan spil kan anvendes frugtbart i en række kontekstformer. Kurset foregår på engelsk og udbydes på bacheloruddannelsen: Digitale Medier og Design.

BachelorniveauInfo
Digital Change Management

Kurset giver den studerende et overblik over forskellige tilgange, som kan bruges til forandringer i organisationer med it. Tilgange såsom ledelsesdrevet, Lean, målingsdrevet og produktionsfokuseret forandring vil blive dækket, såvel som mere kritiske og refleksive tilgange som medarbejderdrevet forandring, relationel koordinering og socialisering som forandring. Derudover vil kurset dække valgfri eller frivillig forandring og mekanismer, som påvirker spredning og ibrugtagning af it. Studerende vil lære at vælge en god strategi til forandring i organisation, som tager højde for uforudsete elementer. Studerende vil også lære, hvordan man anvender en valgt tilgang til organisatorisk forandring til at lave en plan for en organisatorisk forandring med it. Kurset foregår på engelsk og udbydes på kandidatuddannelsen: Digital Innovation & Management.

KandidatniveauInfo
Digital Experience and Aesthetics

På dette kursus vil de studerende lære om digital æstetik gennem egen kreativ praksis. Kurset vil give dig viden om, hvordan man analyserer og forstår æstetiske parametre såsom form og udseende i digitale produkter, installationer og oplevelser. Vi vil behandle og analysere forskellige æstetiske strategier i en bred vifte af digitale medier. Teoretisk vil kurset basere sig på en tværfaglig kontekst og et tæt sammenspil mellem analyse og kreativ praksis. Kurset foregår på engelsk og udbydes på bacheloruddannelsen: Digitale Medier og Design.

BachelorniveauInfo
Domain Specific Languages

Kurset giver dig et mindset til at arbejde med software på en abstrakt og semiautomatiseret måde. På kurset lærer du at bruge modelleringssprog og modeller som artefakter, der bliver designet, manipuleret, transformeret og oversat til kode på automatisteret vis. Kurset vil fokusere på emner som domænemodellering, modellering af arkitektur, modeltransformation og kodegenerering. Kurset foregår på engelsk og udbydes på masterniveau. For at følge dette kursus skal du opfylde adgangskravene til en masteruddannelse.

MasterniveauInfo
Enterprisearkitektur

Kurset giver en grundig indføring i enterprisearkitektur (forretnings- og it-arkitektur) baseret på internationalt anerkendte modeller og metoder. Du kommer hele vejen rundt om processen relateret til enterprisearkitektur fra strategisk planlægning til konkret arkitekturarbejde og praktisk udførelse. Kurset berører temaer som it governance, performance management, benchmarking, business process management, knowledge management set i lyset af enterprisearkitektur. Kurset foregår på dansk og udbydes på masteruddannelsen: Master i it-ledelse. For at følge dette kursus skal du opfylde adgangskravene til masteruddannelsen.

MasterniveauInfo
Enterprise Systems and Information Management

Kursets fokus er at lære den studerende at analysere praksisser relateret til og behov for information management i kontekst af forretningsprocesser. Desuden lærer den studerende af evaluere, hvordan forskellige typer af organisatoriske systemer kan understøtte information management og hjælpe en virksomhed til at udvælge og designe systemer til information management i forretningsprocesser. Kurset foregår på engelsk og udbydes på bacheloruddannelsen: Global Business Informatics.

BachelorniveauInfo
Forandringsledelse og implementering

Forandring er et grundvilkår i organisationer og en opgave, som alle ledere skal kunne forstå og håndtere. Det gælder it-lederen både i forhold til it-organisationen, men også i forhold til større organisatoriske forandringer, hvor it typisk spiller en væsentlig rolle. Kurset giver en generel forståelse for organisatorisk forandringsledelse og fokuserer på indsigt og eksempler om implementering af it-baserede forandringsprojekter. Kurset foregår på dansk og udbydes på masteruddannelsen: Master i it-ledelse. For at følge dette kursus skal du opfylde adgangskravene til masteruddannelsen.

MasterniveauTilmeld
Foundations in Development of IT

Kursets formål er at gøre den studerende i stand til at forstå og deltage i it-udviklingsprocesser. Udviklingen af it-systemer er en kompleks udviklingscyklus, som involverer forskellige indbyrdes forbudne faser og aktører, som fx it-ledere, softwareudviklere, designere, forrretningsanalytikere, brugere og projektledere osv. Kurset foregår på engelsk og udbydes på kandidatuddannelsen: Digital Innovation & Management.

KandidatniveauInfo
Foundations of Computing - Discrete Mathematics BSc

Kurset er en introduktion til diskret matematik som fundament for at arbejde inden for områderne: datalogi, informationsteknologi, og softwareudvikling. Kurset fokuserer på terminologi og konceptuelle redskaber til senere kurser og sigter mod at give en grundlæggende forståelse af de matematiske grundlag for datalogi. Kurset foregår på engelsk og udbydes på bacheloruddannelsen: Softwareudvikling.

BachelorniveauInfo
Foundations of Computing - Discrete Mathematics MSc

Kurset er en introduktion til diskret matematik som fundament for at arbejde inden for områderne: datalogi, informationsteknologi, og softwareudvikling. Kurset fokuserer på terminologi og konceptuelle redskaber til senere kurser og sigter mod at give en grundlæggende forståelse af de matematiske grundlag for datalogi. Kurset foregår på engelsk og udbydes på kandidatuddannelsen: Software Development.

KandidatniveauInfo
Game Programming

På kurset lærer deltagerne det grundlæggende i spilprogrammering ved hjælp af både 2D og 3D grafik. De lærer at lave de forskellige komponenter som spil består af, herunder at integrere fysik og arbejde med diskrete tidsskridt. Efter kurset er deltagerne bekendt med komponentarkitekturer og andre spilprogrammeringsmønstre. Deltagerne opretter et komplet spileksamen-projekt og dokumenterer dette i en skriftlig rapport. Kurset foregår på engelsk og udbydes på kandidatuddannelsen: Games.

KandidatniveauInfo
Game Prototyping

Kurset lærer deltagerne at udforske design af spil ved at lave en række fokuserede prototyper. Deltagerne lærer således grundlæggende teori og praksis til prototyping, det grundlæggende i spildesign og interaktionsdesign og væsentlig brugeroplevelses- og evalueringsteknikker. Kurset foregår på engelsk og udbydes på kandidatuddannelsen: Games.

KandidatniveauInfo
Games & Culture

Kurset giver et overblik over de grundlæggende begreber, teorier og tilgang til spil og leg, så deltagerne får de nødvendige værktøjer til at analysere spil fra forskellige vinkler - lige fra klassiske legeteorier og semiotik til transmedia. Det beskæftiger sig med spil fra et historisk perspektiv, der skaber et fælles grundlag for kommunikation om spil blandt studerende med forskellige baggrunde. Kurset foregår på engelsk og udbydes på kandidatuddannelsen: Games.

KandidatniveauInfo
Global it

Kurset fokuserer på interaktion, kultur og sociale forandringsprocesser fra et globalt, digitalt perspektiv – både i teori og i praksis. Kurset introducerer til globaliseringsteori og teorier om forholdet mellem det globale og det lokale med udgangspunkt i et Digital Design og Kommunikation perspektiv; det handler blandt andet om, hvordan it befordrer såvel globalt udblik som lokal forankring. I løbet af kurset arbejder de studerende i grupper med forskellige cases og opgaver, der giver dem mulighed for at anvende teori i praksis. Det vil sige, at grupperne skal arbejde med cases, hvor de kan analysere konkrete problemstillinger og/eller designe en digital løsning, som befordrer global interaktion. Arbejdet med cases tager udgangspunkt i de specialiseringer, som de studerende følger. Kurset er på dansk og er et obligatorisk kursus på kandidatuddannelsen: Digital Design og Kommunikation.

KandidatniveauInfo
Innovation & entrepreneurship – lokal forankring, global forretning

Kurset bruger design thinking kombineret med business thinking og strategisk ledelse af innovation som udgangspunkt for at arbejde med innovation og iværksætteri i praksis. Deltagerne skal arbejde med lokale virksomheder på Bornholm eller udvikle deeres egen virksomhed med basis i mulighederne på Bornholm. Man arbejder i grupper hvor teorier og metoder kobles med de medvirkende virksomheders udfordringer. Kurset varer tre uger, hvoraf den første uge foregår i København og de to sidste uger foregår på Bornholm. Kurset foregår på engelsk og udbydes på kandidatuddannelsen: Digital Innovation & Management.

KandidatniveauInfo
Introduction to Database Design, BSc

Dette kursus giver en introduktion til relationsdatabaser og data analytics fra både et praktisk og teoretisk perspektiv. Hovedparten af kurset fokuserer på relationsdatabaser heriblandt teorier og praksisser indenfor modellering og quering af databaser. I slutningen af kurset berøres teknikker til analyse af data i en relationsdatabase. Kurset foregår på engelsk og udbydes på bacheloruddannelsen: Softwareudvikling.

BachelorniveauInfo
Introductory Programming

Kurset introducerer programmering i Java og objektorienteret programmering generelt. Kurset vil blandt andet introducere emner som: variable, typer og værdier; udtryk, udsagn, løkker og metoder; rekursion, arrays og strenge; klasser og objekter; klassehierarkier, nedarvning og interfaces; exceptions og brugergrænseflader. Kurset foregår på engelsk og udbydes på kandidatuddannelsen: Softwareudvikling.

KandidatniveauInfo
IT, Globalisation and Culture

Kurset giver den studerende en forståelse af sociale og kulturelle udfordringer og muligheder associeret med it i en global kontekst. På kurset vil den studerende analysere betydningen af kulturelle problemstillinger i forhold til globale forandringsprocesser. Kurset foregår på engelsk og udbydes på bacheloruddannelsen: Global Business Informatics.

BachelorniveauInfo
IT-enabled Supply Chain Management

På kurset lærer de studerende at analysere relevante processer inden for understøttelse og håndtering af komplekse ’supply chains’. Heriblandt en grundlæggende diskussion af 'supply chains', specifikation af krav for informationsbehandling, samt en gennemgang af hvordan IT teknologier som Internet of Things, Big Data of RFID kan optimere 'supply chains'. Kurset foregår på engelsk og udbydes på bacheloruddannelsen: Global Business Informatics.

BachelorniveauInfo
It-projektledelse og porteføjlestyring

Målet med kurset er at gøre den studerende i stand til at analysere, reflektere over og styre et it-projekt i en organisatorisk kontekst. Første del af kurset introducerer til koncepter, teorier og forskrifter for, hvordan man praktiserer projektledelse og porteføljestyring. Anden del af kurset viser hvordan og hvorfor disse koncepter, teorier og forskrifter ofte fejler i virkeligheden. Nye metoder og teori baseret på, hvad der rent faktisk sker i praksis, introduceres og diskuteres. Kurset foregår på engelsk og udbydes på masterniveau. For at følge dette kursus skal du opfylde adgangskravene til masteruddannelsen.

MasterniveauTilmeld
Kvalitative forskningsmetoder og akademisk formidling

Kurset giver en introduktion til forskningsbaseret arbejde og kvalitative undersøgelsesmetoder, der kan bruges til at forske i problemstillinger inden for “Digitale Medier og Design”. De studerende skal i grupper af fire-fem studerende gennemføre et mindre forskningsprojekt under vejledning af eller i samarbejde med en forsker. Kurset foregår på dansk og udbydes på bacheloruddannelsen: Digitale Medier og Design.

BachelorniveauInfo
Mobile and Distributed Systems BSc

På dette kursus vil vi studere nogle af de grundlæggende teknikker, der bruges i udvikling - både fra et teoretisk og et praktisk perspektiv. Frem for at studere specifikke leverandørers anvendte værktøjer fokuseres der på de teorier, der uundgåeligt danner fundamentet for alle leverandørers løsninger. Kurset foregår på engelsk og udbydes på bacheloruddannelsen: Softwareudvikling.

BachelorniveauInfo
Modern AI for Games

Kurset handler om at forstå, designe, implementere og bruge teknikker til moderne kunstig intelligens (AI) og computerintelligens (CI) til at generere intelligent adfærd i spil. Desuden har kurset fokus på state-of-the-art AI algoritmer til at forbedre spiloplevelsen. Kurset foregår på engelsk og udbydes på kandidatuddannelsen: Games.

KandidatniveauInfo
Network Society

Kurset lærer deltagerne at udforske karakteren af og baggrunden for fælles karakteriseringer af et "netværkssamfund" og at vurdere de relaterede antagelser og implikationer ved at lære om digital dataindsamling, opbevaring og analyse. Kurset sigter mod at give en "værktøjskasse" af teknikker og teorier, som gør deltagerne i stand til at diskutere den grundlæggende ide om netværk som grundlag for konceptualisering af netværkssamfundet. Kurset er en introduktion til big data, netværksanalyse og dataanalyse. Kurset foregår på engelsk og udbydes på bacheloruddannelsen: Digitale Medier og Design.

BachelorniveauInfo
Operativsystemer og C

Kurset beskæftiger sig med computerorganisering, OS principper, samt C som sprog for systemprogrammering. De studerende lærer at læse, skrive og debugge C programmer fra shell samt fortolke, hvordan C programmer eksekverer i et computersystem. Konkret lærer kurset de studerende at beskrive basis koncepter for systemprogrammering i C (I/O, netværk, programmering og concurrent programmering) og at designe og implementere et simpelt Linux kernemodul i C. Endelig lærer de studerende at reflektere over den indflydelse, som hardware, styresystemer og kompileringsprocesser har på applikationsprogrammer. Kurset foregår på engelsk og udbydes på bacheloruddannelsen: Softwareudvikling.

BachelorniveauInfo
Organisation and Process Theory

Kurset introducerer til organisationsteori som felt, herunder nyere udvikling som bygger på et procesperspektiv. Kurset vil adressere, hvordan de forskellige teorier fokuserer på emner som arbejde, handling, teknologi, praksis eller kompleksitet, og hvordan de behandler emnerne analytisk.Derudover vil kurset indeholde et mini empirisk projekt. Kurset foregår på engelsk og udbydes på bacheloruddannelsen: Global Business Informatics.

BachelorniveauInfo
Play Design

Kursets formål er at udforske leg som en udtryksform og et kreativt framework udenfor spildomænet. Kurset undersøger leg som en kilde til inspiration og kreativitet i design af interaktive oplevelser. Gennem kurset vil de studerende lære forskellige teorier om leg, og hvordan de kan bruges til at design og forbedre service, produkter, omgivelser og digitale oplevelser. Kurset tager afsæt i både praktisk og teoretisk arbejde, og deltagerne skal udarbejde fire prototyper af legende oplevelser. Kurset foregår på engelsk og udbydes på kandidatuddannelsen: Games.

KandidatniveauInfo
Practical Concurrent and Parallel Programming

På dette kursus lærer du at skrive korrekt og effektiv concurrent og parallel software, primært i Java, på standard multicore hardware med delt hukommelse, såsom laptops, desktops og servere. Kurset dækker basale mekanismer såsom tråde, låse og delt hukommelse såvel som mere avancerede mekanismer som parallelle strømme (Java 8 streams), transaktionel hukommelse (STM), message passing og låsfrie datastrukturer implementeret ved brug af atomiske compare-and-swap instruktioner. Kurset foregår på engelsk og udbydes på kandidatuddannelsen: Software Development.

KandidatniveauInfo
Programmer som data

Kurset beskæftiger sig med leksikalsk analyse, regulære udtryk, endelige tilstandsmaskiner, ikke-deterministiske og deterministiske tilstandsmaskiner, lexer-generatorer, syntaksanalyse, top-down versus bottom-up, LL versus LR, parser-generatorer, stakmaskiner, typetjek, maskinmodellen bag Java, C#, F# (stak, hob, spildopsamling) og oversættelse fra kildetekst til stakmaskinkode m.m. Kurset foregår på dansk og udbydes på bacheloruddannelsen: Softwareudvikling.

BachelorniveauInfo
Reassembling Innovation

Reassembling innovation vil give dig en række teoretiske perspektiver og metodologiske værktøjer til at arbejde med en kritisk tilgang, forståelse og analyse af komplekse forviklinger mellem it, innovation og samfund. Sammen med den teoretiske udforskning vil der også blive lagt vægt på den organisatoriske strategi og design inden for åbne økosystemer. Kurset vil blandt andet gøre det muligt for deltagerne at reflektere over deres egen rolle som aktiv deltager i fremtidens teknologiske og samfundsmæssige udvikling samt at reflektere over politik og værdier indlejret i design og brug af teknologier. Kurset foregår på engelsk og udbydes på kandidatuddannelsen: Digital Innovation & Management.

KandidatniveauInfo
Reassembling Innovation with Project

Reassembling innovation vil give dig en række teoretiske perspektiver og metodologiske værktøjer til at arbejde med en kritisk tilgang, forståelse og analyse af komplekse forviklinger mellem it, innovation og samfund. Sammen med den teoretiske udforskning vil der også blive lagt vægt på den organisatoriske strategi og design inden for åbne økosystemer. Kurset vil blandt andet gøre det muligt for deltagerne at reflektere over deres egen rolle som aktiv deltager i fremtidens teknologiske og samfundsmæssige udvikling samt at reflektere over politik og værdier indlejret i design og brug af teknologier. Kurset foregår på engelsk og udbydes på kandidatuddannelsen: Digital Innovation & Management.

KandidatniveauInfo
Scalability of Web Systems

Kursus fokuserer på de underliggende principper, der gør det muligt at skalere en webservice til store belastninger på en håndterlig og sikker måde. Specifikke emner omfatter: server side programmering i Go; implementering og vedligeholdelse af en webservice i et virtuelt miljø (cloud); arkitektur af database-baserede webtjenester; latens, konsistens, tilgængelighed og sikkerhed i skalering. Kurset foregår på engelsk og udbydes på kandidatuddannelsen: Software Development.

KandidatniveauInfo
Servicedesign og digitalisering

Kurset giver en dybdegående forståelse af digitalisering og ser på, hvordan servicedesign kan være en måde for virksomheder og organisationer at se deres processer på og redesigne dem med brugeren og kunden i fokus. Kurset foregår på dansk og udbydes på masteruddannelsen: Master i it-ledelse. For at følge dette kursus skal du opfylde adgangskravene til masteruddannelsen.

MasterniveauInfo
Software Architecture

Målet med kurset er derfor at lære deltagerne at designe, implementere og udvikle softwaresystemer på en struktureret og systematisk måde, som understøtter og fremmer hele organisationens udvikling. Det kræver både en teknisk værktøjskasse med koncepter, principper, metoder og best practices inden for softwarearkitektur, men også en god forståelse for den bredere kontekst af softwaresystemet, som rummer forretning og organisatorisk udvikling. Kurset foregår på engelsk og udbydes på masterniveau. For at følge dette kursus skal du opfylde adgangskravene til en masteruddannelse.

MasterniveauInfo
Strategic Innovation

Kursets emner inkluderer teorier og modeller inden for innovation, identifikation af udviklingsmuligheder, konkurrenceanalyse og strategiudvikling, udvikling af forretningsmodeller, økonomisk værdiforøgelse relateret til design, brug af designmetoder og værktøjer til et bredt spektrum af organisatoriske problemer, samt designs rolle som en aktør inden for social forandring. Kurset foregår på dansk og udbydes på masterniveau. For at følge dette kursus skal du opfylde adgangskravene til en masteruddannelse.

MasterniveauTilmeld
Transmedial Storytelling

Computeren krydser grænser mellem tidligere adskilte områder for kommunikation eller medier. Dette er eksemplificeret med grænser mellem traditionelle medier, men også grænser mellem mennesker og teknologi og mellem privat og offentligt. Dette gør det nemt at bruge digitale medier til at skabe nye forbindelse og ny mening i medierede rum. For at demonstrere hvor transmedial storytelling er ved at blive en ny standard for kommunikation, vil kurset fokusere på tre aspekter af computeren for transmediel teknologi: transmedielle historier, transmediel teknologi og målrettet transmediel kommunikation. Kurset foregår på engelsk og udbydes på kandidatuddannelsen: Digital Design og Kommunikation.

KandidatniveauInfo
User Experience

Kurset introducerer de studerende til teori, metoder og praksis indenfor usability og user experience med udgangspunkt i de fagområder usability/UX traditionelt relaterer til: Human-Computer Interaktion, interaktionsdesign, psykologi, human factors, informationsarkitektur, målgruppeanalyse og etnografi. Dertil trækker kurset på emner fra områder som webdesign, softwareudvikling og projektledelse. Det er en fordel hvis du som kursist har erfaring med brugerdrevet design (User Centred Design). Kurset foregår på dansk og udbydes på kandidatuddannelsen: Digital Design og Kommunikation.

KandidatniveauInfo
User Experience and Prototyping

Kurset omhandler, hvordan spiloplevelser skabes gennem iterativ prototyping med fokus på user experience og interaktionsdesign. Du vil lære metoder til at prototype, designe og teste user experience i spilprojekter og benytte metoderne i praksis i dit eget projekt. Kurset foregår på engelsk og udbydes på kandidatuddannelsen: Games.

KandidatniveauInfo
UX og Agil udvikling

På dette kurser udforsker vi, hvad agil softwareudvikling er: de tilgange der er til at kombinere user experience (UX) med agil udvikling; hvad det gør ved design og testmetoder at arbejde agilt; og hvilke krav og nye roller der er opstået i kombinationen af UX og agil udvikling. Kurset foregår på dansk og udbydes på masterniveau. For at følge dette kursus skal du opfylde adgangskravene til en masteruddannelse.

MasterniveauTilmeld

Nye kompetencer og viden

Med et enkeltfagskursus opnår du følgende kompetencer:

 • Ny og opdateret viden
 • Et it-kompetenceløft
 • Undervisning på akademisk niveau
 • Inspiration og personlig udvikling
 • Et netværk bestående af professionelle it-folk

Arbejdsgiveren om værdien af enkeltfag»

"Det er en del af vores strategiske satsning at efteruddanne medarbejdere på IT-Universitetets enkeltfagskurser. Dermed sikrer vi, at de får den nyeste viden, og kan levere den bedste kvalitet til vores kunder."

Steen Jappe, afdelingschef for GIS og IT i COWI.
«

Den studerende om værdien af enkeltfag


»

”Værdien af at tage et enkeltfag på IT­-Universitetet har helt konkret været, at jeg nu kan lave webløsninger, der rent kommercielt virker bedre.”

Jakob Kyvsgaard-Nielsen, konsulent i Danspar
«

Undervisning

Du vil blive undervist af specialister inden for deres specifikke del af det it-faglige felt. Derudover er der på nogle af kurserne tilknyttet erhvervsfolk som gæsteundervisere. De har til opgave at fokusere på, hvordan man konkret omsætter teori til praksis i virksomhederne. 

Undervisningen er en blanding af forelæsninger, øvelser, feedback, fremlæggelser, gruppearbejde og faglige diskussioner. Du tilbydes vejledning til alle projekter og opgaver.
Du skal forvente at afsætte ca. 8-10 timer om ugen pr. kursus á 7,5 ECTS, inkl. forberedelse. Der er undervisning én gang om ugen.

Alle enkeltfagskurser er tilrettelagt som deltidsstudier, så det er muligt at følge dem sideløbende med et fuldtidsarbejde og familieliv. Der undervises enten i dagtimerne, om eftermiddag eller om aftenen. Desuden tilbydes enkelte kurser med netbaseret undervisning

Praktisk

Du kan søge om optagelse frem til kursusstart, men vær opmærksom på, at der er begrænset antal pladser på enkeltfagskurser. Ansøgere optages efter først-til-mølle-princippet.

Ansøgning

Du skal ansøge om optagelse på enkeltfagskurser via ansøgningsportalen. Læs mere om, hvordan du søger her.

Deltagerbetaling
Der er deltagerbetaling på alle enkeltfagskurser. Deltagerbetalingen skal være betalt, før du kan starte på kurset og deltage i undervisning og eksamen. Nogle får deres kurser helt eller delvist betalt af deres arbejdsgiver, mens andre betaler selv.

- Pris pr. kursus á 7,5 ECTS-point: 10.625 kr.
- Pris pr. kursus á 7,5 ECTS-point: 12.150 kr. (masterkursus med forplejning)
- Pris pr. kursus á 10 ECTS-point: 14.170 kr.
- Pris pr. kursus á 15 ECTS-point: 21.250 kr.

Ovenstående priser er for studerende fra EU/EØS-lande. Der gælder andre priser for studerende fra lande uden for EU/EØS. Se priserne her.

Hvad dækker betalingen?
Betalingen dækker undervisning på det kursus, du er optaget på samt to eksamensforsøg – en obligatorisk eksamen og eventuel re-eksamen.

Hvis du har brugt begge eksamensforsøg
Hvis du har betalt for et enkeltfag, men ikke gennemført det, skal du tilmelde dig kurset igen og betale for kurset igen. Du kan ikke deltage i undervisningen igen og modtage vejledning af dine (tidligere) undervisere uden at betale igen.

Opkræves forud for hvert semester
Deltagerbetalingen bliver opkrævet forud for hvert semester. Du kan forvente en meget kort betalingsfrist, hvis du har søgt lige op til semesterstart.

Arbejdsgiver betaler
Hvis din arbejdsgiver betaler dit kursus, kan fakturaen sendes direkte til arbejdsgiveren. Husk, at give besked om det på ansøgningsskemaet ved at oplyse CVR-nummer. Hvis din arbejdsgiver er en offentlig institution, skal du også huske at angive EAN-nummer.

Frameldelse
Framelding skal altid ske per e-mail og inden kursusstart med angivelse af navn, fødselsdato og kursus. Refundering af deltagerbetaling efter kursusstart kan kun ske ved ganske særlige tilfælde såsom dødsfald, sygdom, langvarig sygdom, udstationering og lignende. Henvendelse om tilbagebetaling af deltagerbetaling efter kursusstart sendes til ITU Efteruddannelse vedlagt dokumentation.

Studiestart

Vi har studiestart på enkeltfagskurser både forår- og efterår.

- Ultimo januar (eksamen i juni)
- Ultimo august (eksamen i januar)

Nogle kurser kan have en senere opstart og forløbe fra fx april til juni eller oktober til december. Du kan læse mere om studiestart for enkeltfagsstuderende på Study Start. Er du optaget på et enkeltfag, vil du modtage et velkomstbrev med flere informationer cirka 14 dage før opstart. 

Vær opmærksom på, at der kan være en stor læsebyrde inden første kursus gang.

Forbehold

IT-Universitetet forbeholder sig ret til at justere eller aflyse planlagte kurser, kvalifikationsforløb eller masteruddannelser, hvis tilslutningen ikke er stor nok eller andre organisatoriske forhold gør sig gældende.
Adgangskrav og dokumentation (bachelor- og kandidatkurser)

For at blive optaget på et enkeltfagskursus på bachelorniveau skal du mindst have:

 • en gymnasial eksamen

Ønsker du at blive optaget på baggrund af en gymnasiel uddannelse, skal du også opfylde adgangskravene til den pågældende bacheloruddannelse på ansøgningstidspunktet. Læs adgangskravene her.

For at blive optaget på et enkeltfagskursus på kandidatniveau skal du mindst have:

 • en bacheloruddannelse


Der er mulighed for at søge om dispensation fra adgangskravet om uddannelse, hvis du kan dokumentere, at du har erhvervet et tilsvarende uddannelsesniveau.

For enkeltfagskurser på både kandidat- og bachelorniveau gælder det, at du skal dokumentere, at du har:

 • engelskkundskaber svarende til mindst engelsk på gymnasialt B-niveau fra Danmark

Dokumentation for sprogkrav:

 • Du har bestået engelsk på B-niveau i løbet af gymnasial eksamen fra Danmark (eller gennem supplering).
 • Du har taget en relevant engelsktest med en vis score. Testresultatet må højst være 2 år gammelt.
  Krav til engelsktest:
  TOEFL papirbaseret testresultat: mindst 550
  TOEFL IBT testresultat: mindst 80
  IELTS (academic) testresultat: mindst 6.0
  Cambridge Certificate of Proficiency in English: bestået
  Cambridge Certificate of Advanced English: bestået
 • Du har taget en gymnasial eksamen eller en bacheloruddannelse gennemført på engelsk i Danmark, et andet EU-land, Norge, Island, Schweiz, USA, Canada, Sydafrika, Australien eller New Zealand.
 • Du har en adgangsgivende bacheloruddannelse fra et dansk universitet.

Har du en gymnasial eksamen fra før A-, B- og C-niveau indførtes, vil IT-Universitetet beregne dit niveau ud fra bilag til Meritbekendtgørelsen.

Du skal dokumentere, at du opfylder kravet om engelsk på B-niveau på ansøgningstidspunktet.

Dokumentationskrav
Du skal uploade følgende dokumentation i filformaterne PDF, doc, docx, før vi kan behandle din ansøgning:

 • kopi af eksamensbevis for den adgangsgivende uddannelse
 • dokumentation for engelsk på B-niveau
 • dokumentation for opfyldelse af adgangskrav (gælder kun ved ansøgning til enkeltfagskurser på bachelorniveau på baggrund af gymnasiel uddannelse)

 

Adgangskrav og dokumentation (master- og diplomkurser)

For at blive optaget på et master- eller diplomkursus skal du mindst have en mellemlang videregående uddannelse. Som fx en af følgende:

 • Bachelor
 • Kandidat
 • Professionsbachelor
 • HD
 • Diplom eller tilsvarende.

Der er mulighed for at søge om dispensation fra adgangskravet om uddannelse, hvis du kan dokumentere, at du har erhvervet et tilsvarende uddannelsesniveau.

Efter din adgangsgivende uddannelse skal du have:

 • Mindst to års relevant erhvervserfaring på fuld tid. IT-Universitetet kan ikke dispensere fra dette krav.

Erhvervserfaring kan dokumenteres på flere måder:

 • udtalelse fra arbejdsgiver(e) på virksomhedens officielle papir med angivelse af varigheden for den relevante beskæftigelse (ansættelseskontrakt er ikke tilstrækkelig, da den ikke siger noget om et ansættelsesforholds varighed)
 • kopi af registreringsattest fra SKAT samt eventuelle referencer (for selvstændige)

Sprogkrav
Ansøgere, der ikke har en dansk gymnasial eksamen eller en dansk adgangsgivende uddannelse, skal bestå studieprøven i dansk for at blive optaget på et enkeltfagskursus under en master- eller diplomuddannelse. Læs mere om studieprøven her.

Dokumentationskrav
Du skal uploade følgende dokumentation i filformaterne PDF, doc, docx, før vi kan behandle din ansøgning:

 • kopi af eksamensbevis for den adgangsgivende uddannelse
 • dokumentation for minimum to års relevant erhvervserfaring på fuld tid efter din adgangsgivende uddannelse
Studievejledning

Kontakt os, hvis du har brug for hjælp til at sammensætte et efteruddannelsesforløb, der passer til dine ønsker og behov. Du kan også få indblik i de forskellige uddannelsers faglige indhold og regler på området.

ITU Efteruddannelse
Rued Langgaards Vej 7
DK-2300 København S

Tlf: +45 7218 5050

Email: efteruddannelse@itu.dk

ITU Professional Courses

Udover enkeltfagskurser har IT-Universitetet etableret ITU Professional Courses, som udbyder kortere, fokuserede kurser på højt fagligt niveau henvendt til it-professionelle. Kurserne beskæftiger sig med højaktuelle og konkrete behov for kompetencer. De udbydes inden for alle aspekter af it, herunder forretning, design, teknologi, brugervenlighed og processer.

Fælles for kurserne er, at de

 • forløber over en til fem dage
 • adresserer fremtidens udfordringer
 • undervises af forskere, eksterne lektorer og erfarne professionelle
 • er baseret på den nyeste viden

Kurserne udløser ikke ECTS-point og knytter sig ikke til IT-Universitetets øvrige uddannelser. Derfor er der heller ingen adgangskrav til kurser under ITU Professional Courses.

Læs mere om ITU Professional Courses her.

Studerende
Top