Vi samler statistik ved hjælp af cookies

Vi begynder at bruge cookies, når du klikker dig videre til næste side. Du kan sige Nej tak til statistik ved at klikke her. Vi bruger en cookie, så systemet kan huske, at du har svaret "Nej tak".

Hvis du helt ønsker at undgå cookies, skal du slå dem fra i din browser. Du skal dog være opmærksom på, at hvis du slår cookies fra, kan du ikke bruge de funktioner, som forudsætter, at hjemmesiden kan huske dine valg.

Læs mere om IT-Universitetets brug af cookies.

Acceptér cookies

ITU

Master i Software Engineering

Master i Software Engineering

Som udvikler skal man hele tiden være på forkant med udviklingen. Men det er lige så vigtigt at have det teoretiske grundlag på plads, så man kan træffe de rigtige beslutninger på de rigtige tidspunkter. Det er det, der adskille en god udvikler fra alle de andre.

Teoretisk overbygning med erhvervsfaglig fordybelse
Master i Software Engineering er en deltidsuddannelse for ambitiøse udviklere, der søger en teoretisk overbygning på den praktiske erfaring med softwareudvikling. På den ene side får du kendskab til de nyeste teorier og principper, der giver dig et stærkere fundament, når du træffer beslutninger i en udviklingsproces. På den anden side får du erhvervsfaglig fordybelse på højt niveau, hvor du reflekterer over og udfordrer din egen tilgang til softwareudvikling, fordi du i uddannelsen bliver tvunget ud af hverdagen og ned i det faglige stof.

Fra arkitektur til continuous software engineering
Du får kendskab til den nyeste teori, paradigmer, tilgange og metoder på forskellige niveauer inden for softwareudvikling. På uddannelsen udforskes områder som softwarearkitektur, softwareudviklingsprocesser, kvalitetssikring, konfigurationsstyring, domænespecifikke sprog og enterprisearkitektur. Du bliver således hurtigt i stand til at udvikle innovative tekniske koncepter og løsninger, der svarer til brugerens behov, og som lever op til organisationens og ledelsens krav.

DIG
Uddannelsen er for dig, der allerede er en erfaren software- og systemudvikler, men som ønsker at styrke din faglige viden på et højt akademisk niveau. Du ønsker fx at skabe dig en professionel og faglig karriere med fokus på det tekniske lederskab og ansvar for udvikling. Vi ved, at du allerede er på forkant med udviklingen, og derfor bliver du også undervist i de nyeste principper og teorier bag udviklingen.

Du er fx:
• softwarearkitekt
• databaseekspert
• systemkonstruktør
• programmør
• softwareudvikler
• systemudvikler
• softwareingeniør
• it-arkitekt
• it-konsulent

• underviser mv.

Værdien af en Master i Software Engineering

Udviklingen inden for it stiller store krav til jobbet som softwareudvikler. Leveringen af software-as-a-service vil ændre både udviklingsprocessen og udviklingsomgivelserne, man taler her om continuous software engineering. Sikkerhed skal også betragtes som en naturlig del af softwareudvikling og tænkes ind helt fra starten, ligesom teknologi relateret til big data og adgang til open data giver helt nye muligheder.

Tilpasning af software i kontinuerlig udviklingsproces
It handler mindre og mindre om de enkelte applikationer og projekter og mere og mere om at bruge tilpassede softwareprodukter som en del af it-infrastrukturen. Specielt inden for den finansielle industri skal software understøtte serviceinnovation i lige så høj grad, som den skal forsyne og analysere services.

Der er findes ikke længere en proces, et sæt metoder eller en teknik, der passer til alle situationer. Softwareudviklere skal derfor have det nødvendige overblik og viden til at tilpasse teknikker, metoder og værktøjer til den enkelte situation i en kontinuerlig udviklingsproces.

På uddannelsen får du det teoretiske fundament til at gå kvalificeret ind i faglige diskussioner i professionelle sammenhænge og forstå situationer

fra andre perspektiver. Du får:

 • styrket din faglighed og evnen til at træffe beslutninger.
 • kendskab til nyeste forskningsbaserede teorier, tilgange og metoder.
 • metoder og teknikker til at designe udviklingsprocesser, udviklingsmodeller og softwarearkitektur.
 • erfaringsudveksling med studerende fra andre virksomheder og brancher.
 • evnen til at sætte teknisk design ind i et bredere perspektiv.
 • evnen til at se problemstillinger fra flere vinkler.
 • teorier og værktøjer til at udnytte it til forretningsudvikling.

Efter uddannelsen er du derfor i stand til at:

 • designe og analysere software- og systemarkitektur.
 • bruge avancerede tekniske udviklingsmetoder og domænespecifikke programmeringssprog i design af software.
 • lede og kvalificere udviklingen, når nye metoder og processer skal implementeres såsom kontinuerlig softwareudvikling.
 • vurdere principperne bag de nyeste teknologier og metoder.
 • komplementere dine tekniske evner med områder som big data, sikkerhed og udvikling af mobilapplikationer. 

Tilpasset dit job

Master i Software Engineering er et deltidsstudie, der er skræddersyet, så det er muligt at passe både fuldtidsarbejde og familie ved siden af studiet. Det anbefales at tage uddannelsen på to år, men det er muligt at tage uddannelsen over flere år og derved fordele både personlige og økonomiske ressourcer over op til seks år.

10-12 timer om ugen
Du skal regne med at bruge cirka 10-12 timer om ugen per kursus af 7,5 ECTS (inkl. undervisning), men arbejdsbelastningen varierer afhængig af, hvordan kurset er planlagt. I perioder vil arbejdsbyrden være mere koncentreret fx omkring eksamen.

billede af masterstuderende på master i software engineering

En masterstuderende fortæller

Studiets opbygning


Master i Software Engineering er et deltidsstudie på to til seks år (60 ECTS) og består af fire obligatoriske kurser, to valgfrie kurser og et masterprojekt. Alle kurser i løbet af uddannelsen er på 7,5 ECTS, og du vælger selv, om du vil tage et eller to kurser per semester.

Avanceret teknisk design til fremtiden
Tekniske kurser som softwarearkitektur, avanceret systemudvikling og domænespecifikke sprog står i centrum af uddannelsen, fordi den fokuserer på at ruste dig til at løse aktuelle og fremtidige opgaver, der kræver avanceret teknisk design.

Kontinuerlig softwareudvikling med blik for strategi

Du lærer også om proces og værktøjer relateret til kontinuerlig softwareudvikling, som kvalificerer dig til at udvikle innovative brugerorienterede tekniske koncepter og guide andre i implementeringen af disse koncepter. Og endelig skal du som master kunne relatere det tekniske design til forretningsorganisationen og dens it-arkitektur og strategi.

Når du har afsluttet uddannelsen, får du titlen Master i it, software engineering eller på engelsk Master of IT, Software Engineering. ACE Denmark har akkrediteret IT-Universitetets masteruddannelse.

Studieforløbet
Studieforløbet ser således ud ved opstart på efterårssemesteret. 

Master i Software Engineering - Studiestart i august
1. semester Enterprisearkitektur
7,5 ECTS point
Softwarearkitektur
7,5 ECTS point
2. semester Avanceret systemudvikling
7,5 ECTS point

Valgfrit kursus*
7,5 ECTS point

3. semester Domænespecifikke sprog
7,5 ECTS point
Valgfrit kursus*
7,5 ECTS point
4. semester Afsluttende projekt
15 ECTS point

Uddannelsens kursusforløb tilrettelægges af den studerende selv. Der afsluttes altid med et masterprojekt til sidst. Vær opmærksom på, at ikke alle kurser udbydes på alle semestre, så studiestrukturen kan ændre sig afhængig af, hvornår du starter på studiet.

* Der kan vælges et kursus på 7,5 ECTS point blandt et stort udvalg af ITUs øvrige kurser. Længere nede på siden er angivet en liste med faglige områder, der er særligt relevante for masterstuderende på denne uddannelse. Modulet kan også benyttes til et selvstændigt projekt. De valgfri moduler kan slås sammen til en samlet studieaktivitet på 15 ECTS point.

Obligatoriske kurser

Softwarearkitektur (7,5 ECTS point)

Kurset introducerer til grundlæggende softwarearkitektur. Du får viden om principper og guidelines for design af softwarearkitektur, arkitekturstil, mønstre og konstruktion. Du lærer at identificere og tilgå kvalitetsmæssige attributter på arkitekturniveau. Kurset kan tages som enkeltfag i efteråret - læs mere om kurset her.

Underviser: Konstantinos Manikas

Domænespecifikke programmeringssprog (7,5 ECTS point)
Kurset lærer dig at arbejde med software på en abstrakt og semi-automatiseret måde. Du vil blive introduceret til moderne modeling teknologi efterhånden, som vi navngiver og udforsker en række teknologier i dette felt. Kurset kan tages som enkeltfag - læs mere om kurset her.

Underviser: Andrzej Wasowski

Avanceret systemudvikling (7,5 ECTS point)

Kurset henvender sig til erfarne softwareudviklere, og målet er at gøre deltagerne i stand til at evaluere og sammenligne forskellige tilgange til at udvikle software. Deltagernes erfaring bliver brugt til at udfordre forskningsresultater og diskutere muligheder. Kurset kan tages som enkeltfag i foråret - læs mere om kurset her.

Underviser: Lektor Yvonne Dittrich

Enterprisearkitektur (7,5 ECTS point)

Kurset giver en grundig indføring i enterprisearkitektur (forretnings- og it-arkitektur) baseret på internationalt anerkendte modeller og metoder. Du kommer hele vejen rundt om processen relateret til enterprisearkitektur fra strategisk planlægning til konkret arkitekturarbejde og praktisk udførelse. Kurset kan tages som enkeltfag både forår og efterår - læs mere om kurset her.

Underviser: Ekstern lektor John Gøtze

Valgfrie kurser

Studerende på Master i Software Engineering har meget forskellige behov for specialisering og kan vælge valgfrie kurser blandt et stort udvalg af både kandidat- og masterkurser. Nedenfor er nogle udvalgte kurser inddelt i faglige områder som forslag til specialiseringer. I kursusbasen kan du finde kurser og selv sammensætte den specialisering, som passer din faglige profil.

Configuration Management og continuous software engineering
Denne specialisering har fokus på at automatisere konfigurationsstyring, teste automation og automatisere implementering. Du får både teknisk forståelse og hands-on værktøjer til at understøtte automatisering af implementering, og vi diskuterer implikationerne for en udviklingsproces.

Databaser, Big Data og Business Intelligence
Open data og dataintegration giver nye muligheder for at understøtte dataintensive virksomheder, men kræver samtidig ny teknik og nye værktøjer. Afhængig af din erfaring udvælger du de kurser, som bedst giver dig enten en solid teknisk base eller bygger videre på din erfaring med de nyeste værktøjer og teknikker.

Mobile Apps og Pervasive Computing
Softwareservice udbydes ofte både til internet og mobiler. Kurset, Mobile App Development, giver dig konceptuel forståelse og viden om nutidige frameworks. Den viden kan suppleres med en teoretisk vinkel på distribuerede systemer eller design af pervasive computing systems.

Cybersikkerhed
Sikkerhed eller mangel på samme er en helt central udfordring - særligt inden for sundhedssektoren, statslige tjenester og den finansielle sektor. IT-Universitetets forskning har fokus på området og har udviklet et sæt kurser, der adresserer design af sikkerhed fra et praktisk og teoretisk perspektiv.

Samarbejde med Københavns Universitet og Copenhagen Business School
Studerende på Master i Software Engineering kan som noget nyt vælge at læse et eller flere valgfrie kurser på Københavns Universitet eller Copenhagen Business School. Kurserne er:

 • It-innovation og organisatoriske forandringer (udbydes af DIKU på Københavns Universitet)
 • Computer Supported Cooporative Work (udbydes af DIKU på Københavns Universitet)
 • Social Media Management (udbydes af Copenhagen Business School)
 • The IT Manager as a Business Leader (udbydes af Copenhagen Business School)

Masterprojekt

Du kan starte masterprojektet allerede på tredje semester eller vente til fjerde semester. Vælger du at starte på tredje semester, læser du dine to valgfrie kurser sideløbende. Venter du med at skrive masterprojekt til fjerde semester, har du færdiggjort dine valgfrie kurser forinden. Derved bestemmer du selv, om du vil bruge et eller to semestre på masterprojektet. Det kan også afhænge af udbuddet af valgfrie kurser på det enkelte semester.

Masterprojektet indledes med et seminar om problemformulering, metoder, krav og forventninger til projektet. Herefter skal du aflevere din problemformulering og får på baggrund af den tildelt en vejleder. Masterprojektet afsluttes med et mundtligt forsvar i slutningen af fjerde semester. Der afsluttes med en dimissionsfest på IT-Universitetet.

Læs studieordningen for Master i Software Engineering her.

Mere

Skjul

Undervisning

Masteruddannelsen er normeret til to år, men du kan bruge op til seks år på at gennemføre den. Undervisningen foregår primært om eftermiddagen og aftenen, så du kan få arbejde, familieliv og uddannelse til at gå op i en højere enhed. Du får en høj grad af valgfrihed og kan i vid udstrækning sammensætte det studieforløb, der passer til dine behov, ønsker og situation.

Undervisningen er en blanding af forelæsninger, øvelser, gruppearbejde samt præsentationer, og den trækker på såvel underviserens teoretiske og faglige viden som på de studerendes forskellige praktiske og faglige erfaringer. Der lægges vægt på at inddrage de studerendes egne erhvervserfaringer, og du vil få mulighed for at arbejde med konkrete udfordringer fra din virksomhed i projekter og opgaver.

IT-Universitetets uddannelser har et godt renommé i erhvervslivet, fordi vi fokuserer på, at man løser problemerne på en måde, der er relevant i en jobsituation frem for, hvordan en given lærebog har forestillet sig en løsning. Hos os får du forskningsbaseret uddannelse, men den involverer også eksterne undervisere med stor praktisk erfaring. Det betyder, at du får både teori og praksis.

Morten Egelund Rasmussen
»

Kurser kan man næsten altid tage, men det er sværere at blive uddannet i det, der gør, at man træffer den rigtige beslutning. At man vælger den rigtige model, udviklingsmodel eller teknik. Det kræver en vis dybde, og at man kommer længere rundt i stoffet, hvis man skal have den forståelse. Det er det, man får på en masteruddannelse.

Morten Egelund Rasmussen, masterstuderende, softwareudvikler hos Systematic A/S
«

Advisory Board

Master i Software Engineering bliver udviklet i samarbejde med uddannelsens Advisory Board, som består af:

 • Kirsten Nielsen (formand), Programme Manager, Talent Pipeline Management, Nordea
 • Anders Ishøy-Rasmussen, Systems Architect, Teledyne-Reson
 • Kenn A. Thisted, IT service-ejer/Agil Udvikling & Test, IT Arkitektur & Metode, Topdanmark Forsikring A/S
 • Søren Aggerholm, Program Manager, Systematic A/S
 • Winn Nielsen, enhedschef, Bydata, Teknik- og Miljøforvaltningen, Københavns Kommune
 • Steen Brahe, Founder and Consultant, Inexcel
 • Thomas Qvist, CTO, cBrain A/S
 • Anders Kirkeby, Head of Technical Product Management, SimCorp
 • Carsten Lind, sektionschef, Region Hovedstaden, Center for It, Medico og Telefoni
 • Morten Marquard, Founder and CEO, Exformatics
Top