Vi samler statistik ved hjælp af cookies

Vi begynder at bruge cookies, når du klikker dig videre til næste side. Du kan sige Nej tak til statistik ved at klikke her. Vi bruger en cookie, så systemet kan huske, at du har svaret "Nej tak".

Hvis du helt ønsker at undgå cookies, skal du slå dem fra i din browser. Du skal dog være opmærksom på, at hvis du slår cookies fra, kan du ikke bruge de funktioner, som forudsætter, at hjemmesiden kan huske dine valg.

Læs mere om IT-Universitetets brug af cookies.

Acceptér cookies

ITU

Adgangskrav

Fælles adgangskrav

For at søge om optagelse på IT-Universitetets kandidatuddannelser skal du have en universitets-bacheloruddannelse eller en professions-­bachelor­ud­dannelse. Har du en anden uddannelse (f.eks. en international uddannelse), der kan sidestilles med en universitets-bacheloruddannelse eller en professions-bacheloruddannelse, vil IT-Universitetet foretage en individuel vurdering af den pågældende uddannelse.

Fælles forudsætning for optagelse på alle kandidatuddannelserne er et sprogkrav om engelsk på B-niveau.

Uddannelsesspecifikke adgangskrav

Foruden de fælles adgangskrav, er der specifikke adgangskrav for hver uddannelse. Du kan læse mere om de uddannelsesspecifikke adgangskrav nedenfor.

Læs de uddannelsesspecifikke adgangskrav for MSc i Digital Innovation & Management.

Læs de uddannelsesspecifikke adgangskrav for MSc i Digital Design og Kommunikation.

Læs de uddannelsesspecifikke adgangskrav for MSc i Software Development, Advanced Computing-sporet.

Læs de uddannelsesspecifikke adgangskrav for MSc i Software Development, Design-sporet.

Læs de uddannelsesspecifikke adgangskrav for MSc i Spil.

Ansøgningsfrist

 • 1. marts 
 • Du kan søge allerede fra primo januar. Du får svar på din ansøgning senest d. 10. juni, og der er studiestart sidst i august.

  ​Bemærk: ​Der er adgangsbegrænsning på kandidatuddannelserne. 

Adgangskrav for MSc i Digital Innovation & Management

Når du ansøger, skal du være opmærksom på, om du med din bacheloruddannelse opfylder følgende adgangskrav:

 • 7,5 ECTS kursus eller projekt inden for programmering eller databaser
 • 7,5 ECTS kursus eller projekt inden for samfundsvidenskabelige forskningsmetoder, herunder kvalitative eller kvanti-kvalitative metoder, som anvendes i samfundsvidenskabelig forskning eller humaniora

Hvis du med din bacheloruddannelse ikke opfylder disse adgangskrav, skal du inkludere yderligere dokumentation i din ansøgning. Du kan læse mere om ansøgningsproceduren under afsnittet 'Ansøgningsprocedure for kandidatuddannelsen i Digital Innovation & Management'.

Du kan her se en liste over danske bacheloruddannelser, der opfylder adgangskravene. Bemærk venligst at listen ikke er udtømmende. Listen kan blive ændret, så vi vil råde dig til at tjekke den løbende.

IT-Universitetet optager studerende med mange forskellige uddannelsesbaggrunde, heriblandt studerende med internationale bacheloruddannelser.

Sådan forbedrer du dine forudsætninger for optagelse på Digital Innovation & Management

Hvis du er indskrevet på en bacheloruddannelse, hvor du ikke har kurser eller projektarbejde inden for programmering eller databaser, kan du forbedre dine forudsætninger for optagelse på kandidatuddannelsen i Digital Innovation & Management ved at søge ind som gæstestuderende og tage ét af følgende kurser (udbydes af IT-universitetet fra efteråret 2017):

 • IT Foundations (efterårssemestret på bacheloruddannelsen i Global Business Informatics)
 • Database Use & Design (forårssemestret på bacheloruddannelsen i Global Business Informatics)

Bemærk venligst at kurserne kan ændre sig. Vi vil derfor råde dig til at tjekke dem løbende. Du skal ligeledes være opmærksom på, at der ikke er garanti for, at du bliver optaget på kandidatuddannelsen, selvom du har været gæstestuderende.

Hvis du ansøger uden at opfylde adgangskravene

Du kan stadig søge ind på kandidatuddannelsen i Digital Innovation & Management, selvom du ikke har bestået et kursus eller projekt på 7,5 ECTS inden for programmering eller databaser og/eller et kursus eller projekt på 7,5 ECTS inden for samfundsvidenskabelige forskningsmetoder, og du ikke har mulighed for at tage et kursus inden for disse emner, før du ansøger. Som nævnt ovenfor, skal du dog inkludere yderligere dokumentation i din ansøgning.

Hvis du bliver optaget på kandidatuddannelsen i Digital Innovation & Management uden at opfylde adgangskravene, er det en forudsætning, at du består et kursus inden for programmering eller databaser og/eller samfundsvidenskabelige forskningsmetoder (læs mere under 'Information om optagelse’).

Ansøgningsprocedure for kandidatuddannelsen i Digital Innovation & Management

Når du ansøger, skal du uploade følgende dokumentation:

 • En kopi af dit bachelorbevis, herunder en udskrift af kurser og karakterer. Hvis din adgangsgivende uddannelse endnu ikke er afsluttet, skal du uploade en bekræftelse fra dit universitet med forventet tidspunkt for din færdiggørelse og en foreløbig eksamensudskrift. Hvis du afslutter din adgangsgivende uddannelse fra en dansk institution, behøver du kun at sende en foreløbig karakterudskrift.
 • Et essay på én side (maksimum 450 ord) indenfor feltet digital innovation & management. Det specifikke emne vil blive offentliggjort mindst en måned forud for ansøgningsfristen. Hvis du har retskrav på at komme ind på uddannelsen, skal du ikke skrive et essay.
 • Dokumentation for engelsk på B-niveau eller en sprogtest.
 • Et CV med en kort beskrivelse af dig og en beskrivelse af relevant erhvervs- og/eller undervisningserfaring. Hvis du har retskrav på at komme ind på uddannelsen, skal du ikke skrive et CV.
 • Hvis du har været indskrevet på en videregående uddannelse, men ikke afsluttet denne (i Danmark eller i udlandet), skal du uploade dokumentation for beståede eksaminer fra uddannelsen.
 • Enhver anden dokumentation af kvalifikationer, som er relevante for din ansøgning.

  Yderligere dokumentation
  Hvis du på din bacheloruddannelse ikke har haft mindst 7,5 ECTS indenfor programmering eller databaser og/eller 7,5 ECTS inden for samfundsvidenskabelige forskningsmetoder, skal du sende ½ side, hvor du angiver, hvordan du på anden vis møder disse krav eller har haft berøring med emnerne. Du kan udpege specifikke kurser eller projektaktiviteter, som du har afsluttet eller vil afslutte før semesterstart. Eksempler kunne være projektarbejde inden for programmering eller projektarbejde, hvor du har anvendt kvalitative metoder såsom interviews.

  Information om optagelse

  Hvis du bliver optaget på kandidatuddannelsen i Digital Innovation & Management og din bacheloruddannelse ikke dækker mindst 7,5 ECTS inden for programmering eller databaser og/eller 7,5 ECTS inden for samfundsvidenskabelige forskningsmetoder, er det en forudsætning, at du består et kursus inden for programmering og/eller samfundsvidenskabelige forskningsmetoder. Kurset vil blive udbudt af IT-Universitetet. Kurset begynder før semesterstart og kører sideløbende med dit første semester. Du vil modtage yderligere information om kurset efter optagelse.

  Vurdering af din ansøgning

  Læs om, hvordan vi vurderer din ansøgning.

  Læs mere om:

  Sådan søger du ind.

  Information om dokumentationskrav.

   

  Adgangskrav for MSc i Digital Design og Kommunikation

  Når du ansøger, skal du være opmærksom på, om du med din bacheloruddannelse opfylder følgende adgangskrav:

  • 7,5 ECTS kursus eller projekt indenfor programmering eller databaser
  • 7,5 ECTS kursus eller projekt inden for design-forskningsmetoder, herunder kvalitative eller kvantitative metoder, som anvendes i design eller samfundsvidenskabelig forskning

  Hvis du med din bacheloruddannelse ikke opfylder disse adgangskrav, skal du inkludere yderligere dokumentation i din ansøgning. Du kan læse mere om ansøgningsproceduren under 'Ansøgningsprocedure for kandidatuddannelsen i Digital Design og Kommunikation’.

  Du kan her se en liste over danske bacheloruddannelser, der opfylder adgangskravene. Bemærk venligst at listen ikke er udtømmende. Listen kan blive ændret, så vi vil råde dig til at tjekke den løbende.

  IT-Universitetet optager studerende med mange forskellige uddannelsesbaggrunde, heriblandt studerende med internationale bacheloruddannelser.

  Desuden er der følgende adgangskrav for optagelse på kandidatuddannelse i Digital Design og Kommunikation:

  • Dansk på A-niveau (læs mere om i hvilke tilfælde kravet bortfalder, og hvordan du dokumenterer Dansk på A-niveau, hvis du har et udenlandsk adgangsgrundlag).

  Sådan forbedrer du dine forudsætninger for optagelse på Digital Design og Kommunikation

  Hvis du er indskrevet på en bacheloruddannelse, hvor du ikke har kurser eller projektarbejde inden for programmering eller databaser, kan du forbedre dine forudsætninger for at blive optaget på kandidatuddannelsen i Digital Design og Kommunikation ved at søge ind som gæstestuderende og tage ét af følgende kurser (udbydes af IT-Universitetet fra efteråret 2017):

  • IT Foundations (efterårssemestret på bacheloruddannelsen i Global Business Informatics)
  • Database Use & Design (forårssemestret på bacheloruddannelsen i Global Business Informatics)

  Hvis du er indskrevet på en bacheloruddannelse, hvor du ikke har kurser eller projektarbejde indenfor design-forskningsmetoder, herunder kvalitative eller kvantitative metoder, kan du forbedre dine forudsætninger for optagelse på kandidatuddannelsen i Digital Design og Kommunikation ved at søge ind som gæstestuderende og tage ét af følgende kurser (udbydes af IT-Universitetet fra efteråret 2017):

  • User Studies and Quantitative Methods (forårssemestret på bacheloruddannelsen i Digitale Medier og Design)
  • Philosophy of Science (forårssemestret på bacheloruddannelsen i Digitale Medier og Design)

  Bemærk venligst at kurserne kan ændre sig. Vi vil derfor råde dig til at tjekke dem løbende. Bemærk også, at tage kurser som gæstestuderende er ingen garanti for optagelse på kandidatuddannelsen.

  Hvis du ansøger uden at opfylde adgangskravene

  Du kan stadig søge ind på kandidatuddannelsen i Digital Design og Kommunikation, selvom du ikke har bestået et kursus eller projekt på 7,5 ECTS inden for programmering eller databaser og/eller et kursus eller projekt på 7,5 ECTS inden for design-forskningsmetoder, og du ikke har mulighed for at tage et kursus inden for disse emner, før du ansøger. Som nævnt ovenfor, skal du dog inkludere yderligere dokumentation

  Hvis du bliver optaget på kandidatuddannelsen i Digital Design og Kommunikation uden at opfylde adgangskravene, er det en forudsætning, at du består et kursus inden for programmering eller databaser og/eller design-forskningsmetoder (læs mere under 'Information om optagelse’).

  Ansøgningsprocedure for kandidatuddannelsen i Digital Design og Kommunikation

  Når du ansøger, skal du uploade følgende dokumentation:

  • En kopi af dit bachelorbevis, herunder en udskrift af kurser og karakterer. Hvis din adgangsgivende uddannelse endnu ikke er afsluttet, skal du uploade en bekræftelse fra dit universitet med forventet tidspunkt for din færdiggørelse og en foreløbig eksamensudskrift. Hvis du afslutter din adgangsgivende uddannelse fra en dansk institution, behøver du kun at sende en foreløbig karakterudskrift.
  • Et essay på maksimum én side (svarende til 2400 anslag) indenfor feltet digital design og kommunikation. Det specifikke emne vil blive offentliggjort mindst en måned forud for ansøgningsfristen. Hvis du har retskrav på at komme ind på uddannelsen, skal du ikke skrive et essay.
  • Dokumentation for engelsk på B-niveau eller en sprogtest.
  • Dokumentation for dansk på A-niveau (medmindre kravet i dit tilfælde bortfalder)
  • Et CV med en kort beskrivelse af dig og en beskrivelse af relevant erhvervs- og/eller undervisningserfaring. Hvis du har retskrav på at komme ind på uddannelsen, skal du ikke skrive et CV.
  • Hvis du har været indskrevet på en videregående uddannelse, men ikke afsluttet denne (i Danmark eller i udlandet), skal du uploade dokumentation for beståede eksaminer fra uddannelsen.
  • Enhver anden dokumentation af kvalifikationer, som er relevante for din ansøgning.

   Yderligere dokumentation
   Hvis din bacheloruddannelse ikke dækker mindst 7,5 ECTS inden for programmering eller databaser og 7,5 ECTS inden for design-forskningsmetoder, skal du sende ½ side, hvor du angiver, hvordan du på anden vis møder disse krav eller har haft berøring med emnerne. Du kan udpege specifikke kurser eller projektaktiviteter, som du har afsluttet eller vil afslutte før semesterstart. Eksempler kunne være projektarbejde inden for programmering, kreative processer, kvantitative markedsundersøgelser eller projektarbejde, hvor du har anvendt kvalitative metoder til at studere mennesker i specifikke kontekster.

   Information om optagelse

   Hvis du bliver optaget på kandidatuddannelsen i Digital Design og Kommunikation, og din bacheloruddannelse ikke dækker mindst 7,5 ECTS inden for programmering eller databaser og/eller 7,5 ECTS indenfor design-forskningsmetoder, er det en forudsætning, at du består et kursus inden for programmering og/eller design-forskningsmetoder. Kurset vil blive udbudt af IT-Universitetet. Kurset begynder før semesterstart og kører sideløbende med dit første semester. Du vil modtage yderligere information om kurset efter optagelse.

   Vurdering af din ansøgning

   Læs om, hvordan vi vurderer din ansøgning.

   Læs mere om:

   Sådan søger du ind.

   Information om dokumentationskrav.

   Adgangskrav for MSc i Software Development, Advanced Computing-sporet

   På Advanced Computing-sporet kræves der en bacheloruddannelse, der relaterer sig til softwareudvikling og har en betydelig programmeringsdel. Desuden kræves det, at ansøger på sin bacheloruddannelse, har taget kurser i programmering, grundlæggende diskret matematik og algoritmer og datastrukturer samt software engineering, der svarer til de obligatoriske kurser på Design-sporet. Redegørelse for disse forudsætninger skal indgå i den motiverede ansøgning.  

   Ansøgningsprocedure for kandidatuddannelsen i Software Development, Advanced Computing-sporet

   Når du ansøger, skal du uploade følgende dokumentation:

   • En kopi af dit bachelorbevis, herunder en udskrift af kurser og karakterer. Hvis din adgangsgivende uddannelse endnu ikke er afsluttet, skal du uploade en bekræftelse fra dit universitet med forventet tidspunkt for din færdiggørelse og en foreløbig eksamensudskrift. Hvis du afslutter din adgangsgivende uddannelse fra en dansk institution, behøver du kun at sende en foreløbig karakterudskrift.
   • Motiveret ansøgning. Den motiverede ansøgning må max. fylde en A4-side og skal være på engelsk. Hvis du søger ind på uddannelsen og har retskrav på den, skal du ikke skrive en motiveret ansøgning. Læs vejledningen til at skrive den motiverede ansøgning.
   • Dokumentation for engelsk på B-niveau eller en sprogtest.
   • Hvis du har været indskrevet på en videregående uddannelse, men ikke afsluttet denne (i Danmark eller i udlandet), skal du uploade dokumentation for beståede eksamener fra uddannelsen.
   • Enhver anden dokumentation af kvalifikationer, som er essentielle for din ansøgning.

   Vurdering af din ansøgning

   Læs om, hvordan vi vurderer din ansøgning.

   Læs mere om:

   Sådan søger du ind.

   Information om dokumentationskrav.

   Adgangskrav for MSc i Software Development, Design-sporet

   På Design-sporet kræves det, at den adgangsgivende uddannelse er fra et IKKE-software-område. Hvis du har haft programmeringskurser – og især hvis du har haft mere end 2, skal du i dit medfølgende motivationsbrev angive en god begrundelse for, hvorfor du ønsker at blive optaget på Design-sporet, og hvordan du kan kombinere dette med din bachelor.

    

   Ansøgningsprocedure for kandidatuddannelsen i Software Development, Design-sporet

   Når du ansøger, skal du uploade følgende dokumentation:

   • En kopi af dit bachelorbevis, herunder en udskrift af kurser og karakterer. Hvis din adgangsgivende uddannelse endnu ikke er afsluttet, skal du uploade en bekræftelse fra dit universitet med forventet tidspunkt for din færdiggørelse og en foreløbig eksamensudskrift. Hvis du afslutter din adgangsgivende uddannelse fra en dansk institution, behøver du kun at sende en foreløbig karakterudskrift.
   • Motiveret ansøgning. Den motiverede ansøgning må max. fylde en A4-side og skal være på engelsk. Hvis du søger ind på uddannelsen og har retskrav på den, skal du ikke skrive en motiveret ansøgning. Læs vejledningen til at skrive den motiverede ansøgning.
   • Dokumentation for engelsk på B-niveau eller en sprogtest.
   • Hvis du har været indskrevet på en videregående uddannelse, men ikke afsluttet denne (i Danmark eller i udlandet), skal du uploade dokumentation for beståede eksamener fra uddannelsen.
   • Enhver anden dokumentation af kvalifikationer, som er essentielle for din ansøgning.

   Vurdering af din ansøgning

   Læs om, hvordan vi vurderer din ansøgning.

   Læs mere om:

   Sådan søger du ind.

   Information om dokumentationskrav.

   Adgangskrav for MSc i Spil

   Kandidatuddannelsen i Spil er opdelt i to spor (SpilTeknologi og SpilDesign), og der er specifikke adgangskrav til sporet SpilTeknologi.

   Specifikke adgangskrav for kandidatuddannelsen i Spil, SpilTeknologi:

   For at søge om optagelse på sporet SpilTeknologi skal du have en bacheloruddannelse i datalogi eller tilsvarende. Du kan her se en liste over bacheloruddannelser, der opfylder adgangskravene. Hvis du ikke har en af de bacheloruddannelser, der er anført i listen, men du har en bacheloruddannelse svarende til en af de anførte bacheloruddannelser, skal du i din ansøgning uploade en liste over kurser, du har haft, som svarer til følgende kurser: 
   • Object Oriented Programming eller lignende (minimum 15 ECTS)
   • Algorithms and Data Structures (minimum 5 ECTS)
   • Discrete Mathematics og/eller kurser i vector mathematics (minimum 5 ECTS)

   Ansøgning om optagelse på kandidatuddannelsen i Spil, SpilDesign:

   I vurderingen af din ansøgning til sporet SpilDesign er det en fordel, hvis du har afsluttet en af bacheloruddannelserne, eller hvis du har bestået kurserne anført i denne liste.

   Bemærk venligst: Listerne med uddannelser er ikke udtømmende. Listerne kan blive ændret, så vi vil anbefale dig at tjekke dem løbende.

   IT-Universitetet optager studerende med mange forskellige uddannelsesbaggrunde.

    

   Ansøgningsprocedure for kandidatuddannelsen i Spil

   Når du ansøger, skal du uploade følgende dokumentation:

   • En kopi af dit bachelorbevis, herunder en udskrift af kurser og karakterer. Hvis din adgangsgivende uddannelse endnu ikke er afsluttet, skal du uploade en bekræftelse fra dit universitet med forventet tidspunkt for din færdiggørelse og en foreløbig eksamensudskrift. Hvis du afslutter din adgangsgivende uddannelse fra en dansk institution, behøver du kun at sende en foreløbig karakterudskrift.
   • Motiveret ansøgning. Fold afsnittet nedenfor ud og læs mere under 'Motiveret ansøgning’. Hvis du har retskrav på at komme ind på uddannelsen, skal du ikke skrive en motiveret ansøgning.
   • Portfolio. Fold afsnittet nedenfor ud og læs mere under 'Portfolio’. Hvis du har retskrav på at komme ind på uddannelsen, skal du ikke lave en portfolio.
   • Dokumentation for engelsk på B-niveau eller en sprogtest.
   • Hvis du har været indskrevet på en videregående uddannelse, men ikke afsluttet denne (i Danmark eller i udlandet), skal du uploade dokumentation for beståede eksaminer fra uddannelsen.
   • Enhver anden dokumentation af kvalifikationer, som er relevante for din ansøgning.

   Yderligere dokumentation hvis du med din bacheloruddannelse ikke er anført i listerne ovenfor:
   Hvis du søger om optagelser på sporet SpilTeknologi, og din bacheloruddannelse ikke er anført i listen, men du har en tilsvarende bacheloruddannelse, skal du uploade en liste over kurser, der svarer til følgende kurser:

   • Object Oriented Programming eller lignende (minimum 15 ECTS)
   • Algorithms and Data Structures (minimum 5 ECTS)
   • Discrete Mathematics og/eller kurser i vector mathematics (minimum 5 ECTS)

   Hvis du søger om optagelse på sporet SpilDesign, og din bacheloruddannelse ikke er anført i listen, men du har en tilsvarende bacheloruddannelse, skal du uploade en liste over kurser, der svarer til følgende kurser:

   • User-centred design (minimum 15 ECTS) eller
   • Game design (minimum 15 ECTS) eller
   • Interaction design (minimum 15 ECTS) eller
   • Creative media studies (minimum 15 ECTS) eller
   • Mindst ét praktisk designprojekt, spil-relateret forskningsprojekt eller spilprojekt (minimum 15 ECTS)

   Motiveret ansøgning

   Din motiverede ansøgning skal være skrevet på engelsk og den bør være maksimalt to sider. Ansøgning skal indsendes som en PDF-fil.

   Du kan her finde en guide til, hvordan man skriver en motiveret ansøgning til kandidatuddannelsen i Spil.

   Portfolio

   Din portfolio skal bestå af tidligere udført arbejde og aktiviteter og kan eksempelvis indeholde:

   • Projekter, der er realiseret i løbet bacheloruddannelsen
   • Essays
   • Projekter og aktiviteter, der er lavet uden for din undervisning
   • Andre prøver og/eller forskningsrapporter om tekniske- og/eller designløsninger

   Portfolien skal indsendes som en indholdsfortegnelse (som PDF-fil) sammen med uploadede dokumenter eller med link til en online portfolio.

    

   Vurdering af din ansøgning

   Ansøgninger vurderes efter fire forskellige kategorier:

   • De kvalifikationer, du har opnået i løbet af dine tidligere studier
   • Relevansen af dine kvalifikationer som beskrevet i din motiverede ansøgning
   • Kvaliteten af din portfolio
   • Dit karaktergennemsnit fra din bacheloruddannelse

   Læs mere om: 

   Sådan søger du ind.

   Information om dokumentationskrav.

    

   Mere

   Skjul

   Søg ind

   Sådan søger du ind

   Sørg for at have din dokumentation klar inden du starter din ansøgning. Det er muligt at gemme en kladde i ansøgningssystemet, men det anbefales, at du færdiggør din ansøgning i én omgang. 

   Du søger ind på IT-Universitetet online. Det er dit ansvar, at du gennemfører ansøgningsproceduren korrekt og indsender din ansøgning inden fristens udløb. 

   ÅBEN ANSØGNINGSSYSTEM.

   Bekræftelse på modtagelse af din ansøgning

   Din kvitteringsbesked fra ansøgningssystemet er din dokumentation for, at du har ansøgt rettidigt. Behandlingen af ansøgninger kan ikke fremskyndes ved personlig henvendelse.

   Læs mere om hvad der sker, efter du har sendt din ansøgning.

   Loginvejledning

   Det er meget vigtigt, at du læser Loginvejledning, tips og hjælp inden du starter din ansøgning.

   Vejledningen hjælper dig med tekst og billeder igennem ansøgningsprocessen trin-for-trin og vi henstiller til, at du søger hjælp i loginvejledningen, hvis du oplever problemer, inden du kontakter IT-Universitetet.

   Dokumentation

   Information om dokumentationskrav

   Kopi af eksamensbevis inkl. karakterprotokol for adgangsgivende uddannelse

   Er din adgangsgivende uddannelse en kombination af flere uddannelser, skal vi have bevis og protokol for alle de uddannelser, der indgår. Ved en kombinationsuddannelse forstås eksempelvis en multimediedesigner- eller datamatikeruddannelse med en overbygning fra en bacheloruddannelse.

   Dokumentation for beståede uddannelseselementer på kandidatniveau

   Hvis du tidligere har været indskrevet på en eller flere videregående uddannelser på kandidatniveau uden at afslutte dem, skal du uploade dokumentation for de uddannelseselementer, som du har bestået på disse uddannelser.

   Tidligere bestået en dansk uddannelse på tilsvarende eller højere niveau?

   Hvis du tidligere har bestået en dansk fuldtidskandidatuddannelse eller en anden dansk fuldtidsuddannelse på tilsvarende eller højere niveau, kan du som udgangspunkt ikke optages på en ny fuldtidskandidatuddannelse.

   Der er mulighed for at søge om dispensation for denne regel, hvis:

   • Der er gået minimum 6 år fra din tidligere gennemførte uddannelse er bestået til studiestart på den nye uddannelse
   • Vi vurderer, at du af helbredsmæssige årsager ikke kan anvende den gennemførte uddannelse på arbejdsmarkedet
   • Vi vurderer, at din tidligere gennemførte uddannelse er ændret markant eller ikke eksisterer længere
     

   Dokumentation for engelsk på B-niveau

   Du skal dokumentere, at du har engelskkundskaber svarende til mindst engelsk på gymnasialt B-niveau fra Danmark på én af følgende måder:

   • Du har bestået engelsk på B-niveau i løbet af gymnasial eksamen fra Danmark (eller gennem supplering).
   • Du har taget en relevant engelsktest med en vis score. Testresultatet må højst være 2 år gammelt.
    Krav til engelsktest:
    TOEFL papirbaseret testresultat: mindst 550
    TOEFL IBT testresultat: mindst 80
    IELTS (academic) testresultat: mindst 6.0
    Cambridge Certificate of Proficiency in English: bestået
    Cambridge Certificate of Advanced English: bestået
   • Du har taget en gymnasial eksamen eller en bacheloruddannelse gennemført på engelsk i Danmark, et andet EU-land, Norge, Island, Schweiz, USA, Canada, Sydafrika, Australien eller New Zealand.
   • Du har en adgangsgivende bacheloruddannelse fra et dansk universitet (ikke professionshøjskole)

   Det er muligt at søge, før du har gennemført en evt. sprogtest/supplering. I stedet må du uploade dokumentation for, at du er indkaldt til en sprogtest/optaget på supplering. Du skal senest en måned før studiestart uploade resultatet af test/supplering i ansøgningsportalen. Hvis dit resultat ikke opfylder adgangskravene, vil din optagelse blive annulleret. Ansøgere, der ikke er EU/EØS statsborgere og som skal betale undervisningsafgift, skal dog senest 3 uger efter ansøgningsfristen uploade resultat af sprogtest/supplering.

   Universitetskoden for TOEFL er 9015. Der er ingen kode for IELTS.

    

   Hvis din adgangsgivende uddannelse endnu ikke er afsluttet

   Hvis din adgangsgivende uddannelse endnu ikke er afsluttet, skal du uploade en opdateret karakterudskrift. Hvis du mangler mere end 60 ECTS for at afslutte uddannelsen, skal du desuden redegøre for, hvordan du forventer at bestå uddannelsen inden studiestart på IT-Universitetet.

   Kun for ikke-EU/EØS statsborgere med fast opholdstilladelse i DK

   Ikke‐EU/EØS statsborgere, som er bosiddende i Danmark, skal indsende dokumentation på fast opholdstilladelse/opholdstilladelse med mulighed for varigt ophold, såfremt de ønsker fritagelse for at betale undervisningsgebyr på kandidatuddannelsen. 

   Udenlandsk adgangsgivende grundlag

   Udenlandske eksamensbeviser, som ikke er skandinaviske eller engelsksprogede, skal være oversat til dansk eller engelsk af uddannelsesinstitutionen, en autoriseret translatør eller en offentlig myndighed. Du skal fremvise dit originale eksamensbevis ved studiestart, såfremt du optages.

   Anden ikke-påkrævet dokumentation

   Dokumentation for andre aktiviteter er ikke obligatorisk, men uden relevant dokumentation vil de pågældende aktiviteter ikke blive taget i betragtning ved vurderingen af ansøgningen. Anden dokumentation kan være: publikationer, patenter, software, kunst/design og anden dokumenteret, relevant produktion.

   Yderligere information?

   Har du spørgsmål vedrørende ansøgningsproceduren, kan du kontakte Student Affairs and Programmes.

   Det er også altid en god idé at kontakte Studie- og Karrierevejledningen, hvis du har spørgsmål, som du ikke har fået besvaret eller er i tvivl om noget, inden du ansøger.

   Mere

   Skjul

   Top